Henk de Bont

Henk de Bont (Benk) is beeldend kunstenaar en maakt tekeningen, zeefdrukken strips en cartoons. Studeerde in 1977 af aan de Academie van Beeldende Kunst in Rotterdam. Zijn tekeningen en zeefdrukken hebben een cartoonachtige stijl: krachtige, zwarte lijnen met af en toe één kleur.
Tekende cartoons en strips voor dagbladen als Het Vrije Volk (bestaat allang niet meer) en Trouw, voor publiciteitscampagnes, schoolboeken, obscure maandblaadjes en zéér uiteenlopende instellingen en bedrijven. Alle strips en cartoons op deze site zijn reeds gepubliceerd, behalve waar anders is vermeld.

T-shirts met daarop zeefdrukken van Henk zijn te koop via
www.dewijdewereld.info

Zeefdrukken en tekeningen van Henk zijn permanent te bezichtigen bij CASPER HARING DESIGN, schilderstraat 34a in Rotterdam (centrum). Dus als je dan toch een bankstel koopt, koop er dan meteen een leuk zeefdrukje bij !

Henk de Bont schrijft ook nog nederlands-talige liedjes en treedt er mee op, samen met zijn gitaar. Liefde en trouw, list en bedrog, geld en macht, overmatig alcoholgebruik, kortom alle belangrijke dingen in het leven worden bezongen in soms ontroerende, dan weer vrolijke popsongs.


De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Henk de Bont, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.